"Τόσα καλοκαίρια μου `χαν φύγει από τα χέρια..."
Φωτογραφία: mariokrks
Πηγή: 
www.lifo.gr

Σχόλια